Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

   I-Tư vấn cho nhà đầu tư về:

1- Tính khả thi của dự án;

2- Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…;

3- Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), xin thuê đất, xin giấy phép xây dựng, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động…

4- Các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể;

5- Các rủi ro có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường đối với dự án;

6- Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào sản xuất, kinh doanh;

7- Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

II- Nội dung tư vấn đăng ký đầu tư bao gồm:

- Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Mục tiêu, quy mô, địa thực hiện dự án đầu tư;

- Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;

- Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường

- Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đối với dự án Dự án do UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án do Ban quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

III- Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam:

Tiếp cận thông tin và tư vấn sơ bộ:

Sau khi nhận được những thông tin cơ bản về yêu cầu của nhà đầu tư trong việc lập dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu, biên tập tài liệu, phân tích cơ sở pháp lý tới các văn bản pháp luật và các vấn đề liên quan khác đến yêu cầu của nhà đầu tư. Ngay trong giai đoạn này, luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư để tư vấn sơ bộ và giải đáp mọi vướng mắc của nhà đầu tư về chính sách ưu đãi đầu tư, các điều kiện cần (vốn, nhân lực…) và những vấn đề liên quan khác mà nhà đầu tư quan tâm, cần tìm hiểu.

Giai đoạn tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng:

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

- Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định

- Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

- Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.

- Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;

- Dịch vụ dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

- Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: hồ sơ doanh nghiệp (văn bản đề nghị cấp / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ, hợp đồng liên doanh và các giấy tờ tài liệu khác về doanh nghiệp), hồ sơ dự án đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính,……).

- Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

- Ký kết hợp đồng tư vấn;

Giai đoạn thực hiện thủ tục thành lập công ty:

+ Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp / điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của công ty 
+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp hồ sơ công ty
+ Nhận giấy chứng nhận đầu tư cho công ty
+ Đăng ký khắc con Dấu và đăng ký mã số thuế (trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập công ty 

Dịch vụ liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư sau thành lập:

Công ty sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để thuê đất, thuê văn phòng, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng, tư vấn chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng / giảm vốn, mở rộng phạm vi hoạt động; tư vấn thuế, hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ, soạn thảo nội qui, quy chế, thảo ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ; thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty 100% vốn nước ngoài;
- Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài
- Tư vấn lập hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài
- Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty 100% vốn nước ngoài
- Tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, và các thủ tục liên quan….
- Tư vấn và dịch vụ sau cấp phép đầu tư
- Tư vấn về giấy phép xây dựng của công ty
- Tư vấn về thủ tục thuế, lao động, tài chính cho công ty
- Tư vấn các thủ tục liên quan khác đến việc triển khai dự án cho công ty
- Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư
- Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường đầu tư;
- Dịch vụ giới thiệu và kết nối cơ hội đầu tư;
- Dịch vụ tìm kiếm cơ hội đầu tư;
- Dịch vụ hỗ trợ mua và bán công ty;
- Dịch vụ hỗ trợ sau khi thành lập;
- Tư vấn thủ tục cấp và gia hạn visa;
- Dịch vụ xin giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài;
- Tư vấn kê khai mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài;
- Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng.

IV- Tư vấn thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

1.   Tư vấn trước thành lập

   Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức đối với công ty cổ phần;

+    Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

+    Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;

+    Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế;

   Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;

+    Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

   Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;

+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

 2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư (Nhân viên Công ty sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

+   Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên công ty sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại cơ quan Công an để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho DN

3.  Tư vấn sau Thành lập:

Công ty sẽ Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+   Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

+   Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.

V- Tư vấn thành lập công ty liên doanh Việt Nam

1.  Tư vấn trước thành lập

+   Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh;

+   Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

+   Tư vấn quy định Pháp lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;

+   Tư vấn quy định Pháp lý về thuế;

+   Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;

+   Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

+   Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;

+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

  2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư (Nhân viên Công ty sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

+   Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên công ty sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại cơ quan Công an để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế.

 3.  Tư vấn sau Thành lập:

Công ty sẽ Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+   Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

+   Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…;

Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.

VI- Tư vấn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú có thời hạn tại Việt Nam khi có một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy phép lao động;

- Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ĐKKD trong đó có người nước ngoài là thành viên/cổ đông góp vốn.

Một trong những điều kiện cốt yếu để xin cấp giấy phép lao động bao gồm:

- Có bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực làm việc.

- Có xác nhận 5 năm làm việc trong lĩnh vực hiện tại tại một công ty nước ngoài.

Những người không có đủ một trong hai điều kiện trên muốn xin cấp thẻ tạm trú để tránh khỏi khoản phí gia hạn visa đắt đỏ phải làm cách nào?

  • Mua cổ phần/phần vốn góp trong các doanh nghiệp Việt Nam với phần vốn góp nhỏ hơn 49% để chứng minh mục đích ở lại Việt Nam. Đó là cơ sở để xin thẻ tạm trú có thời hạn tại Việt Nam.

( Với sự ra đời của quyết định 88/2009/QĐ-CP về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam đã mở ra hướng đi mới trong việc đầu tư của người nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt. Nhưng về thực tế việc góp vốn của người nước ngoài vào các doanh nghiệp VN lại gặp khó khăn. Bởi quyết định ra đời cũng đồng thời với việc góp vốn đã được xây dựng thành một quy chế rõ ràng và chặt chẽ. Các doanh nghiệp muốn tiếp nhận việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện đúng các quy định trong ngành nghề kinh doanh và các điều kiện khác như quy chế tổ chức và quản lý doanh nghiệp của Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh,...)