Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Tên: 1-Tờ khai lệ phí trước bạ
Mô tả tài liệu: Tờ khai lệ phí trước bạ

Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Tên: 2-Tờ khai tiền sử dụng đất
Mô tả tài liệu: Tờ khai tiền sử dụng đất

 

Tên: 3-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Mô tả tài liệu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Tên: 4- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất
Mô tả tài liệu: Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất

Tên: 5- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ
Mô tả tài liệu: Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ
Tên: 6- Hợp đồng cho tặng QSDĐ
Mô tả tài liệu: Hợp đồng cho tặng QSDĐ
Tên: 7- Hợp đồng cho tặng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất
Mô tả tài liệu: Hợp đồng cho tặng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất
Tên: 8- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
Mô tả tài liệu: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
Tên: 9- Phiếu yêu cầu công chứng
Mô tả tài liệu: Phiếu yêu cầu công chứng
 
 
 
Tên: 10- Đơn xin cấp GCN QSDĐ
Mô tả tài liệu: 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 
 
Tên: 11- Tờ khai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mô tả tài liệu:
Tờ khai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 
 
Tên: 12- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mô tả tài liệu:
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 
 
Tên: Địa chỉ và điện thoại các UBND Xã- Phường
Mô tả tài liệu: 
Địa chỉ và điện thoại các UBND Xã- Phường
 
 
Tên: UBND thành phố Nha Trang
Mô tả tài liệu: 
UBND thành phố Nha Trang
 
 
Tên: Văn phòng đăng ký QSDĐ TP. Nha Trang
Mô tả tài liệu:
Văn phòng đăng ký QSDĐ TP. Nha Trang
 
 
Tên: Đo vẽ nhà đất
Mô tả tài liệu:
Đo vẽ nhà đất
 
 
Tên: 1- Chuyển nhượng(tặng cho) toàn bộ
Mô tả tài liệu: 
1- Chuyển nhượng(tặng cho) toàn bộ
 
 
Tên: 2- Chuyển nhượng một phần nhà đất
Mô tả tài liệu:
2- Chuyển nhượng một phần nhà đất
 
 
Tên: 3- Mua bán nhà công chứng
Mô tả tài liệu:
3- Mua bán nhà công chứng
 
 
Tên: 4- Hồ sơ trao đổi một phần nhà đất
Mô tả tài liệu:
4- Hồ sơ trao đổi một phần nhà đất
 
 
Tên: 5- Thừa kế
Mô tả tài liệu:
5- Thừa kế
 
 
Tên: 6- Hợp đồng ủy quyền
Mô tả tài liệu:
6- Hợp đồng ủy quyền
 
 
Tên: 7- Di chúc
Mô tả tài liệu:
7- Di chúc
 
 
Tên: 8- Hồ sơ xin hợp thức hóa
Mô tả tài liệu:
8- Hồ sơ xin hợp thức hóa
 
 
Tên: 9- Hồ sơ xin phép xây dựng
Mô tả tài liệu:
9- Hồ sơ xin phép xây dựng
 
 
Tên: 10- Hồ sơ xây dựng mới đổi sổ
Mô tả tài liệu:
10- Hồ sơ xây dựng mới đổi sổ
 
 
Tên: 11- Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
Mô tả tài liệu:
11- Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
 
 
Tên: 12- Hồ sơ xin cấp lại sổ nhà bị thất lạc
Mô tả tài liệu:
12- Hồ sơ xin cấp lại sổ nhà bị thất lạc
 
 
Tên: 13- Hồ sơ chứng nhận từ cá nhân sang công ty
Mô tả tài liệu:
13- Hồ sơ chứng nhận từ cá nhân sang công ty
 
 
Tên: 1- Luật 34.2009.QH12 Nhà ở
Mô tả tài liệu:
1- Luật 34.2009.QH12 Nhà ở
 
 
Tên: 2- QĐ 21.2010 tách thửa
Mô tả tài liệu:
2- QĐ 21.2010 tách thửa
 
 
Tên: 3- NĐ 71.2010 Luật nhà ở
Mô tả tài liệu:
3- NĐ 71.2010 Luật nhà ở
 
 
Tên: 4- NĐ 120.2010 Nợ tiền SDĐ
Mô tả tài liệu:
4- NĐ 120.2010 Nợ tiền SDĐ
 
 
Tên: 5- NĐ 121.2010 Thu tiền thuê đất
Mô tả tài liệu:
5- NĐ 121.2010 Thu tiền thuê đất
 
 
Tên: 6- QĐ 2483.QĐ.UBND (VLAP)
Mô tả tài liệu:
6- QĐ 2483.QĐ.UBND (VLAP)
 
 
Tên: 7- Thông tư 113.2011
Mô tả tài liệu:
7- Thông tư 113.2011
 
 
Tên: 8- Thông tư 120.2011 Giảm thuế SD ĐNN
Mô tả tài liệu:
8- Thông tư 120.2011 Giảm thuế SD ĐNN
 
 
Tên: 9- Thông tư 93.2011
Mô tả tài liệu:
9- Thông tư 93.2011
 
 
Tên: 10- QĐ 07.2012 Hệ số đất phi NN
Mô tả tài liệu:
10- QĐ 07.2012 Hệ số đất phi NN
 
 
Tên: 11- QĐ 18.2012 UBND chứng thực HĐ
Mô tả tài liệu:
11- QĐ 18.2012 UBND chứng thực HĐ
 
 
Tên: 12- QĐ 22.2012 QĐ UBND thu hồi - giao đất
Mô tả tài liệu:
12- QĐ 22.2012 QĐ UBND thu hồi - giao đất
 
 
Tên: 13- QĐ 45.2012 Giá đất thị thường
Mô tả tài liệu:
13- QĐ 45.2012 Giá đất thị thường
 
 
Tên: 14- QĐ 41.2012 Giá đất 2013
Mô tả tài liệu:
14- QĐ 41.2012 Giá đất 2013