Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Khu du lịch ngã ba Yangbay

Dự án khu du lịch ngã ba Yangbay ( Dự án nhà hang khách sạn thôn Nước Nhỉ- xã Yang Bay- huyện Khánh Vĩnh)

Dự án khu du lịch ngã ba Yangbay ( Dự án nhà hang khách sạn thôn Nước Nhỉ- xã Yang Bay- huyện Khánh Vĩnh)

Dự án có diện tích: 10.769,5 m2 thuộc thửa số 8 tờ bản đồ số 13 xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh đã được UBND huyện Khánh Vĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân (có kèm sơ đồ vị trí kèm theo).

3. Diện tích đất sử dụng: khoảng 10.769,5 m2.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà hàng, khách sạn nhằm phục vụ cho nhu