Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Dự án Trung tâm kế thừa và ứng dụng y học cổ truyền Đạt Tế Công

Công ty TNHH Nha Trang Real Estate chính thức ký kết làm dịch vụ pháp lý cho Dự án :" Trung tâm kế thừa và ứng dụng y học cổ truyền Đạt Tế Công" 

Công ty TNHH Nha Trang Real Estate chính thức ký kết làm dịch vụ pháp lý cho Dự án :" Trung tâm kế thừa và ứng dụng y học cổ truyền Đạt Tế Công" tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa do Công ty TNHH MTV Đạt Tế Công , địa chỉ: số 98/3B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư cho dự án.