Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Đối tác chiến lược cho Dự án sinh thái nghỉ dưỡng

Công ty TNHH Thiên Minh - 12 Âu Cơ, Phường Phước Tân, Nha Trang

Đối tác chiến lược tin cậy cho Dự án sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty TNHH Nha Trang Real Estate

Công ty TNHH Thiên Minh - 12 Âu Cơ, Phường Phước Tân, Nha Trang

Đối tác chiến lược tin cậy cho Dự án sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty TNHH Nha Trang Real Estate thông qua thiết kế Dự án " Khu Du lịch - Resort nghỉ mát Suối Ngang- Lỗ Lương- Vĩnh Lương- Nha Trang".

 

Thiên Minh Ltd., Interior Supplier Solution

12 Âu Cơ, Phường Phước Tân, Nha Trang 

ofiice phone: 058 6516551

hotline: 0988 611 604 

skype: thienminh.customer