Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

Các đối tượng được mua, thuê nhà tái định cư

Cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án bởi mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền được mua, thuê mua, thuê nhà ở để phục vụ tái định cư.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định, đối tượng thuộc diện được mua, thuê mua, thuê nhà ở để phục vụ tái định cư cụ thể như sau:

Một là, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án vì mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hai là, cá nhân, hộ gia đình bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở song không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác.

Ba là, cá nhân, hộ gia đình là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng, cải tạo lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở.

Về điều kiện được mua, thuê mua, thuê nhà tái định cư

Nội dung Nghị định trên cũng quy định điều kiện được mua, thuê mua, thuê nhà ở để phục vụ tái định cư. Đối với trường hợp thuộc đối tượng 1 và 2 nêu trên có nhu cầu mua nhà ở thương mại hoặc mua, thuê mua, thuê nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án hỗ trợ, bồi thường tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.

Nếu các đối tượng 1 và 2 nêu trên có nhu cầu mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dồng thời phải có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, cùng đó phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở.

Trong khi đó trường hợp đối tượng 3 nêu trên sẽ được bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại Điều 115 và Điều 116 của Luật Nhà ở và pháp luật về xây dựng, cải tạo lại nhà chung cư.

(Theo Chinhphu.vn)