Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

    Công ty đảm bảo các hoạt động kinh doanh phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty

    Công ty thiết lập hệ thống an toàn lao động và triển khai một cách có tổ chức, khoa học và toàn diện thông qua việc ban hành đầy đủ nội quy, quy chế về an toàn lao động, thành lập các ban kiểm tra an toàn lao động để triển khai thực hiện các qui chế về công tác bảo hộ lao động. Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên và có tính cưỡng chế.
    Mục tiêu của chính sách an toàn lao động của Nha Trang Real là lôi cuốn sự tham gia của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng. Công ty đảm bảo chính sách an toàn lao động luôn được đánh giá và cải tiến nhằm tạo ra môi trường lao động an toàn cho tất cả người lao động của Nha Trang Real.

CÔNG TY TNHH NHA TRANG REAL ESTATE

           Trụ sở chính: 16 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

          Văn phòng giao dịch số 1: 29 Dương Văn Nga, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

          Văn phòng giao dịch số 2: 559 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058.3706314
Hotline: 0935 45 31 08  - 0903572172 
Fax: 058.3706314
Email: nhatrangreal2015@gmail.com 
Website: www.nhatrangreal.vn - www.nhatrangsand.net